Tantra Amsterdam

Wat is de visie van Tantra Amsterdam ? Seksuele energie is een levenskracht, het begin van het leven. Het levensvuur met een sensuele toon die het leven in het lichaam weergeeft. Onze zintuiglijke ervaring is sensueel. Het proeven, voelen, horen, zien, spreken zijn manieren om te ontvangen en om tot uitdrukking te komen. We hebben allemaal gebieden waarop we ver zijn ontwikkeld en gebieden waarop we minder ver zijn ontwikkeld. Het is goed om te begrijpen dat we hier op aarde in een lichaam zijn en dat we dat ook plezierig vinden. Vaak zijn er blokkades en pijn die ons ervan weerhouden volledig aanwezig te zijn en dus ook in de pijn aanwezig te zijn. De pijn is een energie-opstopping een structuur die we hebben opgeworpen om onszelf te beschermen tegen nog meer pijn. Het wordt dan een vaste rigide structuur die ons weerhoudt werkelijk open te staan voor het leven. Met tantra proberen we de levensenergie weer op gang te brengen en zo die rigide structuren te laten oplossen. Zodat je meer en meer van jezelf kan belichamen. Dat is een levenslange weg die je de kans geeft om je allergrootste zelf te belichamen. Je kan namelijk oneindig veel ervaringen aangaan en de confrontatie met jezelf en je pijn aangaan. Het is steeds weer een stuk waarvan je misschien niet verwacht dat het in je leeft maar wat je de kans en mogelijkheid geeft om steeds groter te groeien. Er is moed en bereidheid voor nodig om dat pad te lopen. Je hebt het vooruitzicht op een bevredigend leven wanneer je Zelf verwerkelijkt en steeds breder en dieper in het leven komt. We hebben het in deze Tantra school dus niet alleen over seks maar over het openen van jezelf voor het leven in al zijn kleur en pracht. Waarbij een onmetelijk mystiek en avontuurlijk leven het resultaat is. Het houdt natuurlijk niet op bij de Tantra training maar het gaat door in het werkelijk maken in het echte leven.

Hoe is Tantra Amsterdam ontstaan?

Toen ik mijn partner Mark leerde kennen waarmee ik deze training samen geef zag ik visioenen van mezelf en hem deze Tantra trainingen geven. Ik wist dat mijn potentie met deze man neergezet kon worden. Het was voor mij een waardevolle indicatie dat we dezelfde levensvisie hadden en dat is een van de dingen waarvan ik denk dat je samen met je levenspartner moet hebben om door alle pijn en moeilijkheden die een samenleven met een partner met zich meebrengt (We hebben nooit dezelfde levens geleefd, dus alle pijnlijke patronen die we hebben geleerd gedurende ons leven worden geraakt door het tegenovergestelde te ontmoeten in deze intieme relaties). We zijn al deze stukken tegengekomen in onze relatie en delen deze graag met anderen. Om zo meer relaties te helpen  in een groeirelatie samen te zijn en verder te komen in plaats van allerlei oude structuren voort te zetten. Je kan op allerlei manieren samenleven, langs elkaar heen, in oorlog met elkaar, Elkaar negerend, je eigen weg gaan. Wat wij voorstaan is de vreugde van het samenzijn weer te hervinden door de pijn stukken zelf aan te gaan en zo weer ruimte te voelen die het hart nodig heeft om liefde dor te laten komen. Het is een harmoniserende vreugdevolle veilige koesterende sfeer die weer vrij kan komen en waarin het leven in vrede voor jezelf, het gezin, de wereld weer mogelijk wordt. Wij geloven erin dat wereldvrede plaatsvind wanneer de huiselijke oorlogen worden opgelost. Uiteindelijk wil iedereen goed doen en zijn bepaalde kwaliteiten deugden doorgeslagen in verhardingen of overdrijvingen en moeten we proberen deze weer door de oplossing in onszelf te vinden weer omkeren. Wij willen daar een bijdrage in doen door deze trainingen aan te bieden.

Voor wie is Tantra Amsterdam?

We hebben het hierboven over koppels. We zijn er ook om mensen met elkaar te verbinden en om ze voor te bereiden op een betekenisvolle, bevredigende en levensvreugde gevende relatie. Op intiem contact is er vaak veel mis gegaan in de levens van mensen. We kunnen het niet meer, durven het niet meer aan te gaan. Soms zijn we compleet geblokkeerd waardoor een leven zonder partner dan de enige weg lijkt. Het vraagt veel moed om je eigen pijn en beperktheden in de ogen aan te kijken en iets anders te openen. Moed om door te gaan en steeds weer de ervaringen op te zoeken die je het vertrouwen geven dat je er verder in aan het komen bent. We helpen hier bij om met elkaar in een veilige omgeving de mogelijkheid te geven om te groeien daar waar je onzeker bent ten op zichten van het andere geslacht. Zodat ook voor jou de juiste partner in je leven toe kan laten en dichtbij kan laten komen. Iedereen in je leven brengt je weer verder in het openen voor wie jezelf bent. Elke relatie brengt je veel belangrijke inzichten over jezelf die je weer dichter bij jezelf brengen.

Wat is Tantra Amsterdam?

Er zijn verschillende stromingen in de Tantra. Voor ons ligt de kern niet in de seks maar in de levensenergie en kracht die je kunt gebruiken om meer en meer van jezelf neer te zetten. Het misbruik van jezelf en van anderen op te lossen en meer autonoom door het leven te gaan. Het is een moderne vorm van Tantra dan die in oosterse tradities wordt gebruikt en het is ook niet de westerse zienswijze waarbij het meer gaat om seks en seksuele bevrediging. Seks is een belangrijke kans om deze levensenergie op te wekken en door je lichaam vrij te laten kunnen stromen. Helaas is er door misbruik en religieuze overtuigingen die er blokkades en schaamte opgelegd hebben geen zuivere doorstroom van deze levensenergie meer mogelijk. Door dit geleidelijk aan te gaan kun je de waardevolle levenskracht weer toelaten in je leven en je plezier in je leven vergroten op velerlei gebieden. Voor meer info 06-33034278

Wat bieden we aan bij Tantra Amsterdam?

Training 1

Training 2

Training 3

Tantra Amsterdam